ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

فیلم آموزشی برونشیت

برای خیلی از دانشجویان بهداشت حرفه ای درسی به عنوان بیماری های شغلی بسیار سخت است.. زیرا اصطلاحات پزشکی زیادی در آن بکار می رود

یکی از این اصطلاحات برونشیت است.. فیلم آموزشی زیر نحوه ایجاد این عارضه را به شکلی گرافیکی نمایش می دهد

عزیزانی که موفق به دیدن فیلم نشدند میتوانند از اینجا دانلود نماییند

قالب وبلاگ