ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

نکات مهم در گزارشات اندازه گیری گازها و بخارات

 نکات مهم در گزارشات اندازه گیری گازها  و بخارات

 

گزارشات اندازه گیری عوامل زیان آور بعنوان مستندات قانون مورد بهره برداری قرار می گیرد لذا دقت در انجام آن ضروری است. در ذیل به مواردی از توصیه ها اشاره شده است . اندازه گیری گازوبخارات :  

1- ساعت اندازه گیری و تاریخ اندازه گیری در گزارش قید شود .  

2- پلان کارگاه در گزارش رسم شود . 

 3- وضعیت منابع آلودگی در گزارش قید شود . 4 

- وضعیت روشن و خاموش بودن سیستم های تهویه در حین اندازه گیری در گزارش قید شود . 

 5- نتایج روشهای دستگاهی در گزارش قید شود .  

6- نوع و مدل دتکتورهای مصرفی در گزارش قید شود .  

7 - دامنه دتکتورهای مصرفی و تاریخ مصرف آنها در گزارش قید شود . 

 8- میزان سرعت جریان باد در حین اندازه گیری در گزارش قید شود . 

 9- حجم هوای عبوری از دتکتور در گزارش قید شود .  

10-تعداد ضربات لازم برای عبور هوا در دتکتور در گزارش قید شود . 

 11- در گزارشات میزان حدود تماس شغلی مجاز قید شود . 

 12- مشخصات پمپ نمونه برداری در گزارش قید شود . 

 13-تعداد مکش از هر دتکتور در گزارش قید شود .  

14- شرایط جوی محیط در حین اندازه گیری در گزارش قید شود .

قالب وبلاگ