علاقمندان ارگونومی :نرم افزار محاسبه گر Manual handling calculator که برای دریافت نرم افزار فوق اینجا را کلیک نمایید.