ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

اجرای آموزش ایمنی اثرگذار

اجرای آموزش ایمنی اثرگذار

ساده ترین ومخرب ترین اشتباهی که مربی مرتکب می شود این است که ارتباط او ویادگیرنده مانند ارتباط یک بچه ومعلم می باشد.مخصوصا اینکه بیشتر مربیان همیشه نحوه تدریس بزرگسالان به بچه ها را مشاهده کرده اند .اگرچه برای مربیان ضروری است که خودشان را به عنوان تسهیل کنندگان فرایند یادگیری بزرگسالان ببییند.هرچه هیچ نتیجه کلی برای همه یادگیرندگان بزرگسالان کاربردی نیست.در برنامه ریزی برای جلسات آموزشی به خاطر سپردن خصوصیات یادگیرندگان بزرگسالان که در پایین آمده می تواند کمک کننده ومفید باشد:

· به این ضرب المثل نادرستی که می گوید سگهای پیر نمی توانند عادتهای جدید یادبگیرند توجه کنید. بزرگسالان سالم در تمام طول زندگیشان توانایی یادگیری دارند. ممکن است حفظ کردن مطالب زمان بیشتری بگیرد اما یادگیری باعزم واراده بزرگسالان مسن می تواند به سرعت یادگیری دانش آموزان دبیرستانی باشد.

· بیشتر بزرگسالان قبل از شروع یادگیری برای سوالهای از قبیل اینکه چرا آموزش اهمیت دارد؟ وچگونه می توان آن را بکارگرفت ؟جوابهای راضی کننده می خواهند.

· بزرگسالان عادت دارنددر نقش بزرگسالان باشند به این معنی که آنها مایل وقادرند درتصمیم گیری که برای یادگیری آنها صورت می گیرد شرکت کنند.

· بزرگسالان اهداف خاصی برای یادگیری دارند وعموما می دانند که چگونه بهتر یاد می گیرند .ممکن است هیئت نمایندگان تصمیم گیری درباره برقراری اهداف یادگیرندگان را کمک کنند.مخصوصا مدیران ،مهارتهاودانشی را که واقعا نیاز دارند بدست می آورند.

· بزرگسالان دوست ندارند شبیه بچه ها آموزش ببییند و مخصوصا توبیخ شدن جلوی دیگران را نمی پسندند.

· بزرگسالان شبیه سازمانی هستند که تصویر بزرگتر را می خواهد یعنی آموزش آنها در حد واندازه خودشان بوده وبارشد عقلی تناسب داشته باشد.

· بزرگسالان قبلا تجربه موقعیت های یادگیری را داشته اند وتصورات مثبت یا منفی درباره یادگیری وتوانایی های خودشان را دارند.

· بزرگسالان ثروت بی نظیری از تجربیات شخصی برای سرمایه گذاری در یادگیری داشته اندوزمانی که یادگیری جدید به یادگیری قدیمی مربوط باشد می توانند دانش را انتقال دهند.

· بزرگسالان با دیدن آموزش می توانند نوع خوب وبد آنرا تشخیص دهند.

برای کسی که جلسات آموزش بزرگسالان را طراحی می کند راهنمایی هایی ذکر شده که باید آنها را به خاطر بسپارد .

· در ابتدای جلسه آموزش ایمنی ،هدف واهمیت توضیح داده شود.

· شرکت کنندگان را در چارچوب جلسه آموزش ایمنی سهیم کنند.

· برای یادگیرندگان احترام اصولی قائل باشید، از آنها سوال کنید وواقعا به پاسخ هایشان گوش دهید.هرگز (کسی را در مقابل دیگران توبیخ نکنید حتی اگر آن به منظور گرفتن یک فرصت برنامه ریزی نشده برای حل یک مسئله باشد).

· در موقع مناسب تجربه ومهارت یادگیرندگان راتحسین وتأیید کنید.کاری کنید که عقایدشان را به زبان آورند وسعی کنید چیزی را که آنها به شما بگویند شما به آنها نگویید.زمانی که مرتکب اشتباهی می شوند آنهارا دستپاچه وخجالت زده نکنید.

· در صورت امکان به آنها اجازه انتخاب در چارچوب ساخته شده را بدهید مثلا از آنها بپرسید برای این تمرین مایلید دونفردونفر کارکنید یا به صورت تک نفره ؟

· از حرکت دادن دست و بدن در آموزش مانند دست به کمر ایستادن ،حرکت دادن کنایه وار انگشت سبابه که یادآور معلم مدرسه ابتدای است دوری کنید.

· شرکت کنندگان را ساکت و آرام نکنید.این کار از طریق تن صدا ونحوه بیان بیشتر ازلغات موثر واقع می شود.

· حدخاصی از اداب واحترام متقابل بین یادگیرندگان در کلاس را حفظ کنید.

· در صورت بروز اشتباه در اطلاعات یا قضاوتتان آن رابپذیرید.

· مطمئن باشید که همه می توانند به طور کامل همه چیز را ببینند وبشنوند و مکان راحتی برای نوشتن دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قالب وبلاگ