ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

نرم افزار محاسبه میزان مواجهه روزانه با صدا

نرم افزار محاسبه میزان مواجهه روزانه با صدا

 
نرم افزار محاسب میزان مواجهه روزانه با صدا، نرم افزاری دیگر از مجموعه نرم افزارهای فارسی ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد که شما دوستان توسط این نرم افزار می توانید میزان مواجهه روزانه با صدایی را که برای یک شغل مشخص و به تفکیک وظایف آن شغل، در طول روز اندازه گیری کرده اید اولویت بندی نموده و تعیین کنید که موثرترین راه کنترل صدا در آن شغل، کنترل صدا در کدام وظیفه می باشد.

لینک دانلود - 66.75 کیلوبایت

قالب وبلاگ