ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

کلیاتی در مورد ارگونومی

   ارگونومی چیست؟

مقطع کارشناسی ارشد ارگونومی

 منابع آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی

آشنایی با پدر علم ارگونومی ایران

 

 شاخه های گوناگون دانش ارگونومی

                                                        

- ارگونومی فیزیکی  

- ارگونومی محیطی                                         

- ارگونومی شناختی

- ارگونومی طراحی کار

- ارگونومی کلان (ماکروارگونومی)

 

 

 آزمایشگاه ارگونومی

 

 

کاربردهای ارگونومی

- ارگونومی و بهره وری

 

قالب وبلاگ