ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390
ارسال توسط محمد جعفرپور
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390

  

نرم افزارهای بهداشت حرفه ای و ایمنی   

نرم افزار ارزیابی محیط های مختلفDESIGNSAFE 

نرم افزار شاخص تنش های گرمایی 

نرم افزار ارزشیابی ها تنش های گرمایی 

نرم افزار روشنایی 

دانلود نرم افزار ERGOBASE مربوط به درس ارگونومی 

نرم افزار تهویه صنعتی 

نرم افزارهای سنجش صدا

 نرم افزار ارگونومی 

نرم افزار ALOHA 5.4 

نرم افزار ثبت و گزارشگیری بازرسی های واحد ایمنی و بهداشت 

نرم افزار winowas مورد استفاده در ارزیابی ارگونومی

- نرم افزار Health and Safety Manager Personal Edition 2007.1

- نرم افزار آنتروپومتری 

- دانلود نرم افزار رولا+ رولا به زبان فارسی 

-نرم افزار محاسبه گر Manual handling calculator 

- نرم افزار آنالیز ریسک (درخت خطا )CARA-FaultTree 

- نرم افزار آنالیز و بررسی حوادث 

- نرم افزار محاسبه گر Manual handling calculator 

- NFPA 850 DOWN LOAD

-  نرم افزار PEOPLESZ

- نرم افزارهای مربوط به ارگونومی

-  نرم افزار مربوط به صدا

-  نرم افزارهای مربوط به انجام حرکات کششی جهت اپراتورهای کامپیوتر

-  Anti-EyeStrain نرم افزاری جهت پیشگیری ازبیماری های چشمی در هنگام کار با کامپیوتر

- نرم افزار آموزشی انواع صداها بر حسب شدت صوت

- BADY MASS INDEX

- ScreenRest نرم افزاری جهت اعلان زمان استراحت در هنگام کار با کامپیوتر

- Desk Doctor Download نرم افزاری برای ورزشهای کششی جهت اپراتورهای کامپیوتر  

- نرم افزار محاسبه ارتعاش دست و بازو 

 - نرم افزار محاسبه میزان مواجهه روزانه با صدا 

- نرم فزار MSDS Pro 

- نرم افزار برگه ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS 

- دانلود نرم افزار ارزیابی پوسچر به روش OWAS 

نرم افزار ایمنی در فضای محصور 

نرم افزار کاربردی آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار 

نرم افزار OSHA HAZARD AWARENESS ADVISOR

نرم افزار جالب برای ارزیابی ریسک  

 

 

 

 

 

 


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)
طبقه بندی:
ارسال توسط محمد جعفرپور

قالب وبلاگ